BG BG
Център на пациента

„Център на пациента" в Болница „Тракия“ е място, където всеки пациент може да получи помощ и информация преди и по време на лечението си. За тази цел на разположение на пациентите и техните близки са екип от психолог и социален работник. Те могат да ви окажат психологическа и емоционална подкрепа в трудните моменти на терапията, да ви дадат изчерпателна информация за правата и задълженията, които имате, както и за възможностите ви за лечение в болницата, да отговорят на въпросите, които ви интересуват, да ви предоставят здравно-образователни материали.

Служителите от „Центъра на пациента“ в Болница „Тракия“ осигуряват и възможност за занималня на болните малчугани. Така те ще помогнат на децата и родителите да прекарат по-лесно времето си в клиниката.

В „Центъра на пациента“ също така се извършва проучване на удолетвореността на пациентите от грижите и лечението, което получават в болницата. Тук може да споделите своето мнение за грижите и отношението, които сте получили в Болница „Тракия“, както и да ни дадете препоръки как да ги подобрим.

Всички желаещи могат да се възползват от услугите на „Център на пациента“ в самата болница (ет. 3, в сградата на „Тракия Парк“) или чрез телефона на пациента - 0882 988962 (линията е активна всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч.). Също така може да получите информация на имейла на пациента в Болница "Тракия" - patient@trakiahospital.com или на чата на пациента на сайта на болницата - www.trakiahospital.com.