BG BG
Д-р Динко ДИНКОВ

Д-р Динко ДИНКОВ

Образование:
* 1986 год. - Езикова гимназия, гр. Хасково;
* 1994 год. - Медицина, Медицинска академия - гр. София;
* 2003 год. - придобита специалност по "Обща хирургия".

Следдипломна квалификация:
* Сертификати за Горна и долна ендоскопия (FGS, FCS) II-ро ниво;
* Сертификат за Абдоминална ехография;
* Сертификат за Лапароскопска хирургия (безкръвни операции);
* Сертификат "Спешни състояния в урологията".

Професионална реализация:
* 1994 год. - 2004 год. - Общинска болница, гр. Гълъбово
* 2004 год. - 2007 год. - Началник Хирургично отделение - ОБ, гр. Раднево
* 2007 год. - 2012 год. - Управител - Общинска болница, гр. Раднево и активно практикуващ хирург;
* 2012 год. - започва работа в Хирургична клиника на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД.
* 2014 г. Започва работа в Хирургична клиника на МБАЛ "Тракия"-Парк.