BG BG
Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ

Д-р Георги КАРАБОЙДЕВ

Образование и квалификации:
1999 г. - придобива специалност по Хирургия;
2003 г. - придобива специалност по Онкология;
Лапароскопска хирургия;
Хирургия на хепатобилиарната система и панкреаса - ВMA - София;
Интраоперативна фиброхоледохоскопия;
Ехография - УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ - София;
Сертификат за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминалната ехография и ехография на повърхностни структури.

Професионално развитие:
Трудов хирургически стаж - 19 години в Университетска болница - Стара Загора;
Стаж като университетски преподавател - 20 години в Медицински факултет - Тракийски университет, Стара Загора;
1996 г. - асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора;
2001 г. - старши асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора;
от 2005 г. - главен асистент по хирургия - Втора хирургична клиника - ВМИ - Стара Загора.

Лекарска дейност:
* Хирургични прегледи, поставяне на диагноза и следоперативно проследяване;
* Оперативно лечение на хернии на предната коремна стена - слабинни, бедрени, пъпни, епигастрални, следоперативни;
* Безкръвни операции при жлъчнокаменна болест;
* Лапароскопски ("безкръвни") операции при остър апендицит;
* Висококачествено оперативно лечение на тумори на дебелото и правото черво;
* Висококвалифицирано оперативно лечение при рак на стомаха;
* Оперативно лечение при язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и нейните усложнения;
* Висококвалифицирано оперативно лечение на доброкачествени образувания на млечните жлези, злокачествени тумори на млечните жлези, възпалителни заболявания на млечните жлези;
* Оперативно лечение на доброкачествени образувания на задстомашната жлеза (кисти, псевдокисти), злокачествени тумори на панкреаса;
* Оперативно лечение на кисти, ехинокок на черния дроб, камъни в жлъчните пътища;
* Висококвалифицирано оперативно лечение на заболявания на щитовидната жлеза - струма, тумори;
* Оперативно лечение на хиатални хернии - хернии през хранопроводния отвор на диафрагмата, т.нар. диафрагмални хернии;
* Оперативно и медикаментозно лечение на хемороиди и анални фисури;
* Оперативно лечение на перианални фистули;
Извършва оперативно лечение на дермоидни кисти, пиларни кисти;
* Оперативно отстраняване на фиброми, липоми, атероми, бенки и други образувания по кожата;
* Ехографски изследвания - д-р Карабойдев е с придобит опит в ехографската диагностика на заболявания на млечни жлези, коремни органи, щитовидна жлеза.