BG BG
Д-р Красимир КРУМОВ

Д-р Красимир КРУМОВ

Д-р Красимир Крумов е завършил висшето си медицинско образование в Медицинския факултет на Тракийския университет гр. Стара Загора. Защитава специалност „Ортопедия и травматология“ в МА София през 2003 г.

Трудовият му стаж включва работа в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница към Тракийския университет Стара Загора /1999 г. - 2011 г./ От 2011 г. работи в отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ „Тракия“ гр. Стара Загора.

През 2005 г придобива степен магистър по здравен мениджмънт в МА София. Има проведени над 30 специализирани курса за придобиване на квалификация в областта на ендоскопската хирургия, ендопротезиране, хирургия на ръка и фрактури на таза в  България, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватска, както и участия в множество научни форуми в България и чужбина.

Притежава сертификати от Zimmer Institute Masterclass, AORECON за проведени курсове в областта на тоталното, частично и ревизионно ендопротеизиране на тазобедрена и колянна става – Stolz Alpe Austria 2006, Oslo Norway 2010, Stockholm Sweden 2012, Warsaw Poland 2014, Athens Greece 2017.

Професионалната му квалификация и интереси са в областта на първичното и тежкото ревизионно ендопротезиране на колянна, тазобедрена и раменна става, ендоскопската  възстановителна хирургия.

От януари 2022 г. д-р Красимир Крумов е началник на отделението по Ортопедия и травматология в МБАЛ „Тракия:  гр. Стара Загора.