BG BG
Д-р Силвия МИХАЙЛОВА

Д-р Силвия МИХАЙЛОВА

Д-р Силвия Михайлова завършва хуманна медицина през 1986 г. в ВМА - Пловдив, а до 1996 г. специализира педиатрия.


Образование и обучение:
* 1974-1979 г. - ПГНЕ „Р. Люксембург" гр. Монтана
* 1980-1986 г. - Хуманна медицина ВМА гр. Пловдив
* 1986-1996 г - Специлизация по педиатрия
* 1999 г. - Интензивна терапия в детската възраст, МУ - МФ гр. София
* 2000 г. - Заболяване на миокарда и сърдечни промени при извънсърдечни заболявания, МУ - МФ гр. София
* 2006 г. - Спешни състояния в диабетологията - МУ - МФ гр. София
* 2007 г. - Гломерулонефрит в детската възраст, МУ - МФ гр. София
* 2014 г. - Абдоминална ехография в детската възраст, МУ - МФ гр. София


Професионален път:
* 1986 г. - 1987 г. Лекар-ординатор в ННО Окръжна болница „Д-р Стамен Илиев" Монтана
* 1996 г. - 2014 г.- Лекар-ординатор в Интензивен сектор на І отделение по педиатрия, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович" АД
2014 г. до сега - Лекар-ординатор в Педиатрично отделение на МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Парк, Стара Загора


Чужди езици:
Владее руски и немски езици.