BG BG
Д-р Ваня ПЕЕВА

Д-р Ваня ПЕЕВА

Д-р Ваня ПЕЕВА е родена в Стара Загора.

Образование:
* Завършва медицина през 2004 г. в Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора.
* Придобива специалност по педиатрия през 2013 г.
* Придобива специалност детска пулмология и фтизиатрия през 2018 г.

Професионален път:
От 2006 г. до 2008 г. работи в Детско отделение към МБАЛ- гр. Гълъбово. През 2008 г. печели конкурс за клинична ординатура към МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович". Работи във Второ отделение по педиатрия - деца от 3 до 18-годишна възраст от 2008 до 2011г., а от 2011 до 2014 г. в Първо отделение по педиатрия - деца от 0-3-годишна възраст. От 2014 г. работи в Отделението по педиатрия на МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Парк.


Член е на Българската педиатрична асоциация. Притежава сертификат за извършване на Трансфонтанелна ехография.