BG BG

Доц. д-р Валентин ВАСЕВ, д.м.

Доц. д-р Валентин Димитров Васев, д.м. завършва медицина през 1982 г. във ВМИ „Иван П. Павлов“ гр. Пловдив. Има призната специалност по Ортопедия и травматология от 1988 г.

Защитава дисертация в областта на детската ортопедия и придобива научна степен през 1994 г. В 1999 г. е избран за извънреден доцент по ортопедия и травматология към Тракийски университет Ст. Загора.

Награден е с грамота и почетен знак на БЛС за принос в областта на медицината през 2008 г. Притежава професионална квалификация и диплома „Мениджър в здравеопазването“ от ВТУ „Св. Кирил и Методий“.

Лекарската му практика започва в СЗУ с. Михайлово. В 1983 г. е назначен за ординатор в Клиниката по ортопедия и травматология на ПОБ - Ст. Загора под ръководството на проф. Росен Иванов, а по-късно асистент и старши асистент в Катедрата по ортопедия и травматология на ВМИ-Ст.Загора.

От 1991 г. е началник отделение Детска ортопедия и травматология. В периода 2015 – 2021 г. заема длъжността началник на Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ Ст. Загора.

Притежава публикации в сп. „Ортопедия и травматология“ и сп. „Българска медицина“ и научни изяви във форуми на БОТА. Участие в Научни конгреси на EFORT – Флоренция, Ница, Истамбул, Будапеща, Барселона, Виена, Лисабон.

Притежава сертификати от Zimmer Institute за проведени курсове в областта на тоталното, частично и ревизионно ендопротеизиране на тазобедрена и колянна става – Австрия 2007, Англия 2010, Германия 2015, Швеция 2015, Гърция 2017, Унгария 2018.

Специални интереси насочени към оперативното лечение на дегенеративните ставни заболявания, вродените и придобити заболявани в детска възраст, възтановителни и коригиращи операции след прекарани възпалителни, неврологични, травматични и други заболявания на опорно-двигателния апарат.