BG BG
Проф. д-р Александър ЮЛИЯНОВ, д.м., FACS

Проф. д-р Александър ЮЛИЯНОВ, д.м., FACS

Проф. Юлиянов е международно признат експерт в областта на коремната хирургия и онкология. Редактор и рецензент в редица престижни международни медицински издания като Frontiers in Oncology, Central European Journal of Medicine, European Journal of Cancer Care, Medical Science Monitor, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, World Journal of Hepatology и др.

Ръководител на Клиниката по Хирургия на Университетската болница в Стара Загора до април 2014г. Понастоящем ръководи Хирургията на високотехнологичната Болница "Тракия" Парк в Стара Загора.

Специализации по чернодробно-панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, онкохирургия на стомаха и дебелото черво, хирургия на саркомите и ГИСТ при водещи световни авторитети - Dr. Yuman Fong (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Ню Йорк, САЩ), Dr. Steven Curley (MD Anderson Cancer Center, Хюстън, САЩ), Dr. Francesco Izzo (Giovanni Pascale National Cancer Institute, Неапол, Италия), Dr. Gui-Bernard Cadiere (St. Pierre University Hospital, Брюксел, Белгия), Mr. RJ Heald (Basingstoke Hospital, Великобритания), Dr. Jaques Marescaux (IRCAD-EITS, Страсбург, Франция), Mr. N Pearce & Mr MA Hilal (SGH, Саутхямптън, Великобритания) и др.

Защитена докторска дисертация на тема "Проучване на възможностите за хирургично лечение на чернодробните тумори с резекция и интраоперативна радиотермоаблация".

Екипът на доц. Юлиянов е разработил и извършил за първи път в света редица операции.