BG BG
Проф. д-р Ирена МАНОЛОВА

Проф. д-р Ирена МАНОЛОВА

Доц.д-р Ирена МАНОЛОВА, д.м.

ОБРАЗОВАНИЕ
1979-1985 - Висш Медицински Институт, Пловдив - лекар

ДИПЛОМИ
2000 г. - Специалност по клинична имунология
2004 г. - Образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Имунопатология и алергология"
2010 г. - Научно звание „доцент" по научна специалност "Имунопатология и алергология"

ТРУДОВ СТАЖ
1985-1987 г. - Медицински Център, Николаево, участъков педиатър
1987-1989 г. - Тракийски Университет, Медицински Факултет, Стара Загора
* Клиника по Детски Болести, Университетска Болница
асистент по детски болести
1995-2005 г. - Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
хоноруван асистент по клинична имунология
2010- Катедра по Здравни грижи, доцент по имунопатология и алергология
1995-2011 г. - Университетска Болница, гр. Стара Загора
* Лаборатория по клинична имунология, лекар имунолог
2002-2014 г. - Медицински Център „Св. Иван Рилски"-ЕООД
* Лаборатория по клинична имунология, лекар имунолог

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
* Детски болести - лечебно-диагностична и преподавателска дейност на студенти медици
* Лабораторна и клинична имунология - диагностично-консултативна и преподавателска дейност на студенти медици, медицински сестри, медицински лаборатни
* Ръководство на докторанти, специализанти, научно-изследователски проекти

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
100 научни труда, от които 30 научни публикации в чуждестранни издания и 102 участия в научни форуми (71 в чужбина)

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
* Съюз на учените в България - от 2004 г.
* Българска Асоциация по клинична имунология (BACI) - от 2008 г.
* Национално дружество по имунология - от 2004 г.
* Balkan Association of Immunology Societies (BAIS) - от 2008 г.
* European Federation of Immunological Societies (EFIS) - от 2008 г.

РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ
* Член на редколегията на Списание Ревматология (София) от 2010 г. и понастоящем.

EЗИКОВИ УМЕНИЯ
Английски, Руски, Френски