BG BG
Избор на болница и финансиране на лечението

Постъпващите в Болница "Тракия" пациенти разполагат с няколко възможности за финансиране на своето лечение и престой:

1. Чрез НЗОК
Всеки гражданин с редовни здравни осигуровки има право да избере къде да се лекува. Болница "Тракия" и МЦ „Трета поликлиника" работят по договор със Здравната каса, което гарантира достъпа на всички здравноосигурени граждани в тях. За да се извърши лечението по здравна каса, пациентите трябва да разполагат и със съответните направления. Те се издават от личните лекари:
- за консултация Направление №3
- за високоспециализирана дейност Направление № 3а
- за медико-диагностична дейност Направление № 4
- за хоспитализация Направление № 7

2. Чрез частен фонд за здравно застраховане
В България съществуват частни здравни фондове, които могат да покрият част от лечението на гражданите, които са застраховани в тях.

Болница "Тракия" работи със следните доброволни здравноосигурителни фондове:

"България Здраве" АД
"Здравноосигурителен институт" АД
"Евроинс Здравно осигуряване" ЕАД
"Доверие" АД
"Здравноосигурителен фонд Европа" АД
"Надежда" АД
"ДЗИ Здравно осигуряване" АД
"ФИ-Хелт" ЗК
ЗК "Уника" АД
"Булстрад" АД

Всички техни пациенти имат достъп до услугите на болницата, съгласно условията на техните доброволни здравноосигурителни пакети.

3. Самостоятелно финансиране

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги, съгласно утвърдените ценоразписи на Болница "Тракия" и МЦ „Трета поликлиника". Те са налични в следните ценоразписи:

ЦЕНОРАЗПИС на Болница "Тракия"

ЦЕНОРАЗПИС на Образна диагностика

ЦЕНОРАЗПИС на Клинична лаборатория

ЦЕНОРАЗПИС на Микробиологична лаборатория

ЦЕНОРАЗПИС на Патохистологична лаборатория

ЦЕНОРАЗПИС на Имунологична лаборатория

ЦЕНОРАЗПИС на Вирусологична лаборатория