BG BG
Как да подобрите престоя на детето си в болница Тракия

1. Болница „Тракия" Ви предоставя нова материална база и стая за игри (занималня), където Вашите деца могат да играят, рисуват, да оставят въображението им да ги води. Тази стая е на разположение на родители и деца по преценка на лекаря.

2. Не се разрешава напускане на отделението от придружителите без знанието на дежурната сестра, за да се гарантира цялостната сигурност на детето ви.

3. Предложете избор на детето си, когато е възможно, за да е по-спокойно и да се чувства уважено и значимо.

4. Планирайте нещо, което да очаквате с нетърпение през деня. Пример: времето за стаята с игри, гледане на любимо детско филмче, ваша собствена игра.

5. Направете пространството на детето по-уютно като му доставите любимата играчка по време на болничния му престой.

6. Насърчавайте детето да изразява чувствата си. Вашето дете може да го направи с игра, говорене, изкуство, спорт.

7. Окуражете детето, че е смело и силно, което ще му вдъхне допълнителна увереност за собствената му значимост като пълноценна личност, която може да подържа здрав дух.

8. Рутинните действия успокояват Вашето дете. Опитайте да създадете ритуални действия - вечеря заедно, игра по половин час и др.

9. Говорете с детето, за да може да си отговори на въпросите, които го тревожат.

10. Опитайте се да бъдете обнадеждени. Тревожността в детето е белег за страх и в родителите.