BG BG
Клинични пътеки по НЗОК

Болница "Тракия" има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса за лечение на пациенти по следните клинични пътеки и клинични процедури:

Клинични пътеки:

1. Стационарни грижи при бременност с повишен риск


2. Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск- само за интензивни грижи при бременност с реализиран риск


3. Оперативни процедури за задържане на бременност


4. Преждевременно прекъсване на бременността


5. Раждане


6. Грижи за здраво новородено дете


7. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест


9. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест


12. Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии за лечение на пациенти на възраст над 28-ия ден от раждането


16. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение - пациенти на възраст над 18 години


17. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания - пациенти на възраст над 18 години

 

18. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация- пациенти на възраст над 18 години


19.1. Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър- еднокамерен или двукамерен при пациенти на възраст над 18 години


19.2. Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор при пациенти на възраст над 18 години


20. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при пациенти на възраст над 18 години


21. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при пациенти на възраст над 18 години


22. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при пациенти на възраст над 18 години


23. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при пациенти на възраст над 18 години


24. Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове при пациенти на възраст над 18 години


25. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване


26. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение


27. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик


28. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение


29. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация при пациенти на възраст над 18 години


30. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при пациенти на възраст над 18 години


31. Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при пациенти на възраст над 18 години


32. Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при пациенти на възраст над 18 години


33. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения при пациенти на възраст над 18 години


35. Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст


36. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик при пациенти на възраст над 18 години


37. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик при пациенти на възраст над 18 години


38. Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация при лица под 18-годишна възраст


40.2. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст


41.2. Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години


42.2. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години


46. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст


47. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация


48. Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст без пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането


49. Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст


50. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при пациенти на възраст над 18 години


51. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза


52. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при пациенти на възраст над 18 години


53. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при пациенти на възраст над 18 години


54. Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при пациенти на възраст над 18 години


56. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми


57. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни,бактериални,дпирохетни,микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити.


60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък при пациенти на възраст над 18 години


61. Диагностика и лечение на мултипленна склероза при пациенти на възраст над 18 години


62. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи


63. Лечение на епилептичен статус


64. Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при пациенти на възраст над 18 години


65. Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при пациенти на възраст над 18 години


66. Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при пациенти на възраст над 18 години


67. Диагностика и лечение на Паркинсонова болест


68. Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт


69. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт - полипектомия


70. Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит


71. Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво


72. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт


73. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години


74. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума


75. Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)


76. Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания


77. Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст


78.1. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години


78.2. Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години


79. Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при пациенти на възраст над 18 години


84. Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит при пациенти на възраст под 18 години


88.2. Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години


89.2. Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години


90.2. Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години


106.1. Токсоалергични реакции при лица над 18 години


106.2. Токсоалергични реакции при лица под 18 години


107. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови


111. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст


112. Диагностика и лечение на муковисцидоза при пациенти на възраст под 18 години


113.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)


113.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни


114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма


115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми


123. Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им


124. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент


125. Оперативно лечение на клонове на аортната дъга при пациенти на възраст над 18 години


126. Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)


127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност


128. Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност


129. Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ


130. Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност


131. Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност


132. Кератопластика


133. Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми


134. Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му


135. Опративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент


136. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност


137. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност


138. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност


139. Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести


140. Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести


141. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур


143. Трансуретрална простатектомия


144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения


145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища


146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система


147. Оперативни процедури върху мъжка полова система


148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност


149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност


150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината


151. Реконструктивни операции в урологията при лица над 18 години


152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища


153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища


154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност


155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност


158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани


159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система


160. Нерадикално отстраняване на матката


161. Радикално отстраняване на женски полови органи


162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи


163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи


164. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената


165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход


166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената


169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок


170. Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването


171. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години


172. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години без планови операции до 10 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст


173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години


174. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години без планови операции до 10 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст


175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години


176. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - без планови операции до 10 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст


177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години


178. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под18 години без планови операции до 10 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст


179. Оперативни процедури върху апендикс без планови операции до 10 годишна възраст


180. Хирургични интервенции за затваряне на стома при пациенти на възраст над 18 години


181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство без планови операции до 10 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст


182. Оперативни процедури при хернии при пациенти на възраст над 18 години


183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация без планови операции до 10 годишна възраст


184. Конвенционална холецистектомия без планови интервенции до 18 годишна възраст


185. Лапароскопска холецистектомия без планови интервенции до 18 годишна възраст


186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища без планови интервенции до 18 годишна възраст


187. Оперативни процедури върху черен дроб без планови интервенции до 18 годишна възраст


188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест без планови интервенции до 18 годишна възраст


189. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност без планови интервенции до 18 годишна възраст


190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност без планови интервенции до 18 годишна възраст


191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години


191.2. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години без планови интервенции до 18 годишна възраст


192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции при пациенти на възраст над 18 години


193. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 без планови интервенции до 18 годишна възраст


194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 10 годишна възраст


195. Оперативно лечение при остър перитонит за лечение на пациенти на възраст над 18 години


196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лечение на пациенти на възраст над 18 години


197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лечение на пациенти на възраст над 18 години


198. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани без планови операции до 18 годишна възраст


199. Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания за лечение на пациенти на възраст над 18 години


200. Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния за лечение на пациенти на възраст над 18 години


202. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност за лечение на пациенти на възраст над 18 години


203. Хирургично лечение при надбъбречни заболявания за лечение на пациенти на възраст над 18 години


208. Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми за лечение на пациенти на възраст над 18 години


210. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение


211. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност


212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност


216. Спешни състояния в гръдната хирургия за лечение на пациенти на възраст над 18 години


217. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник


218. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става


219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност


220. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност


221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност


222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник


223. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош


224. Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години


225. Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност


226. Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност


227. Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност


228. Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията


229. Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област


230. Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област


231. Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости


232. Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца


237. Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване


258. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система


259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система


260. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа


261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия


262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система


263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система


264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции при лица над 18 години


265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат


266. Речева рехабилитация след ларингектомия


999. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура


Амбулаторни процедури


4. Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия


9. Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация при муковисцидоза


11. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика


18. Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност


19. Оперативно отстраняване на катаракта


20. Хирургично лечение на глаукома


21. Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност


22. Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник


23. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник


24. Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система


25. Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия


26. Амбулаторни хирургични процедури


29. Поетапна вертикализация и обучение в ходене


31. Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система


34. Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт при пациенти на възраст над 18 години


99. Амбулаторна процедура "Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека"


Клинични процедури

03. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене


04. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене