BG BG
Предстояща анестезия

Анестезията е съчетание на техники, което позволява премахването или намаляването на болката по време и след хирургическа интервенция, раждане или някои диагностични процедури. Съществуват два големи вида анестезия:

Общата анестезия е състояние подобно на съня, предизвикано от прилагането на медикаменти и/или вдишването на специални медицински газове.
Локорегионалната анестезия позволява да се загуби усета за болка само на определена част от Вашето тяло, която е подложена на хирургическа интервенция.

Осъществяването на всяка една анестезия, налага консултация и преглед от анестезиолог няколко дена преди планираната операция. Консултацията се осъществява от Вашия лекар - специалист по анестезиология и интензивно лечение. По време на консултацията и прегледа, той ще Ви информира за различните техники на обезболяване, подходящи за Вашия случай. Вие можете да поставите всички въпроси, които считате за уместни за Вашата по-добра информираност.

При избора на типа анестезия ще се вземат под внимание: вида на оперативната интервенция, Вашето състояние в момента и резултатите от допълнителните изследвания. Може Вашият анестезиолог да не бъде този, с когото сте се срещнали на консултацията, но той ще разполага с цялата информация за Вас. Анестезията, независимо от това дали е обща или местна се провежда в специална зала, оборудвана с апаратура, медикаменти и други материали, подбрани и предварително проверени за Вашия случай. Всичко, което е в контакт с Вашето тяло е за еднократна употреба или дезинфектирано и стерилизирано. След края на операцията Вие ще продължите да бъдете проследявани в залата за следоперативно наблюдение.

По време на анестезията и при събуждането, за Вас ще се грижи екип от професионалисти, ръководени и под отговорността на лекаря - анестезиолог. Всеки медицински акт, дори проведен с висока компетентност и по правилата на съвременната медицина е свързан с определен риск. Съвременните средства са наблюдение по време на анестезия и в периода на събуждане позволяват бързото откриване на някакви отклонения и своевременното им лечение.

Тежките усложнения, независимо дали са от страна на дишането, сърдечносъдовата система, мозъка, алергии или инфекции вече са изключително редки. Все още обаче анестезията и хирургичната операция са съпътствани понякога от неприятни явления.