BG BG
Предстояща операция

В деня на Вашата операция:

Не бива да ядете или пиете каквото и да било минимум 6 часа преди анестезията. Ако има храна или течност във Вашия стомах по време на анестезия, тя може да се върне обратно в гърлото и оттам да попадне в белия дроб. Това може да предизвика неговото тежко увреждане

* Ако ежедневно взимате медикаменти, те трябва да бъдат приети и в деня на операцията (с малко течност), освен ако Вашият анестезиолог или хирург изрично не поискат да ги прекратите

* Ако не се чувствате добре в деня на операцията непременно трябва да информирате лекуващия екип за това

* Вашият анестезиолог ще разговаря с Вас преди операцията. Ще дискутирате възможните видове анестезия, ползите и рисковете от тях. Съвместно ще решите кое е най-доброто за Вас. Нищо няма да Ви бъде приложено преди да бъдете информиран и да дадете своето съгласие.

До операционната ще Ви придружи представител на отделението, в което сте настанен. В операционната ще бъдете посрещнат от анестезиологичната сестра. Тя ще Ви помогне да се настаните на операционната маса и ще Ви включи към монитори за проследяване на Вашата сърдечна дейност и артериално налягане.