BG BG
Прегледи и консултации

Прегледът при специалист е строго индивидуален в зависимост от Вашето състояние, конкретното заболяване или поводът, заради който се нуждаете от консултация.

МЦ "Трета поликлиника" има сключен договор с РЗОК и прегледът може да се осъществи чрез направление по НЗОК - за консултация (Направление №3), високоспециализирана дейност (Направление №3а), медико-диагностична дейност (Направление №4), хоспитализация (Направление №7) или срещу заплащане.

Пациентите, разполагащи с Направление за хоспитализация (Направление №7), трябва да се обърнат към регистратурата на болницата, откъдето ще бъдат насочени към съответния приемно-консултативен кабинет на Диагностично-консултативния блок на болницата. В този кабинет пациентите се преглеждат от специалист от болничното отделение, който решава дали да извърши хоспитализацията (приемането за болнично лечение).

Възможно е, ако се налага планово лечение, пациентът да изчака до освобождаването на легло в съответното отделение, ако няма такова.

Час за желания преглед, процедура или изследване можете да запазите предварително (за препоръчване) на телефони 042 98 89 99 и 042 98 89 98 от 07.30 до 19.30 часа всеки работен ден.