BG BG

Болница "Тракия" обявява свободно място за лекар специализант по "Гастроентерология"

  • 04.05.2022
  • Новини
Болница Тракия обявява свободно място за лекар специализант по Гастроентерология

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява свободно място за длъжността „лекар–специализант” по специалност "Гастроентерология".

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление - свободен текст;
• Диплома за завършено висше медицинско образование;
• Автобиография - европейски формат;
• Мотивационно писмо
• Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата: до 04 юни 2022 г.
Документите се подават в Отдел „Личен състав ” на Болницата,, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ №1.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

Тагове:гастроентерология лекар специализант специализация Болница Тракия обява