BG BG
Свободни места за лекари специализанти по 4 специалности обяви Болница Тракия

Във връзка  с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” по следните специалности :

  1. Клинична лаборатория - 1 свободно място
  2. Анестезиология и интензивно лечение - 1 свободни места
  3. Образна диагностика - 2 свободни места
  4. Кардиология - 1 свободно място

  Необходими документи за кандидатстване:
           

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Мотивационно писмо
  • Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последният месец)

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата, : до 20 февруари  2023 г.

Документите се подават в Отдел „Личен състав  ” на Болницата, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1, всеки работен ден от 13.00 до 16,30 часа

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване.