BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Физиотерапия рехабилитация

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е оборудвано на най-високо ниво като качество на апаратурата, обем и разнообразие на прилаганите терапии.

В отделенито работят лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина, опитни рехабилитатори и медицински сестри. Рехабилитаторите са с клиничен опит, работили са с пациенти с различна патология, познават и прилагат всички лечебни методики.

В отделението работят следните сектори:

* Електро- и светлолечение - представени са всички възможности на нискочестотните и средночестотни токове, възможности за електродиагностика и електростимулации, ултразвук, магнитотерапия, прилагане на светлинни лъчи /УВЛ, видими и инфрачервени лъчи/.

* Кинезитерапия - има три зали за кинезитерапия, напълно оборудвани със най-модерните и съвременни уреди за пасивна и активна кинезитерапия, аналитично трениране на мускули и възстановяване на двигателни нарушения.

* Термотерапия с парафинова камина и възможност за прилагане на парафинови апликации, луготерапия, криотерапия (за първи път в Старозагорския регион).

* Инхалационна терапия - с възможност за лечение на деца и възрастни

* Мануална терапия

* Лазертерапия - професионален терапевтичен диоден лазер (за първи път в Старозагорски регион)
В ОФРМ се приемат пациенти с различни по тежест заболявания и травми на опорно- двигателния апарат, сърдечно-съдова система, централна и периферна нервна система, хирургични и вътрешни заболявания, хронични гинекологични заболявания. Провежда се лечение на заболявания на дихателните пътища, УНГ, детски заболявания - от възпалително естество и последици от родова травма. В отделението се провежда профилактика и лечение на групи деца с гръбначни изкривявания и други вродени деформации на ОДА, затлъстяване в детска възраст, заболявания на обмяната на веществата, спортни травми.

Местоположение

ОТДЕЛЕНИЕ "ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ" се намира в сградата на Болница "Тракия" Парк - над стадион "Берое", в близост до парк "Аязмото".

Ако пътувате до болницата с градски транспорт, може да ползвате автобус №23 в посока кв. "Дъбрава", който има спирка точно до централния вход на болницата.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУС № 23 с маршрут Стадион “Берое” – Болница "Тракия"-Парк - квартал "Дъбрава"

В работни дни от стадион “Берое”:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15 октомври до 15 април); 19,00 (от 16 април до 14 октомври);

В почивни дни от стадион „Берое”:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15 октомври до 15 април); 18,40 (от 16 април до 14 октомври);

Автобуси №14 и №20 и тролейбус №2 спират до кръговото кръстовище на стадион "Берое".

Възможности

Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с уникална за България или рядко налична апаратура. Всички апарати са нови и с най-добри възможности за комбиниране на параметрите. Всеки един от тях разполага с голям брой вградени програми, както и с вграден дигитален анатомичен атлас за точно определяне локализацията на въздействието. Същевременно лекарите имат възможност да създават свои програми на лечение, съобразно индивидуалното състояние на пациентите.

Отделението разполага с няколко терапевтични сектора: Електро- и светлолечение, Кинезитерапия, Парафинолечение, Водолечение, Аерозолотерапия и др.

(виж ЦЕНОРАЗПИС на физиотерапевтичните процедури)

Сектор "Електро- и светлолечение" е оборудван със следната най-модерна в момента апаратура:
* Апарат за лазерна терапия - уникален за България терапевтичен инфрачервен лазер с голяма дълбочина на проникване, с голям интензитет и съответно с голямо разнообразие на диагнозите, които могат да се третират. Лазерната терапия има трофично действие, противовъзпалително, обезболяващо, намаляващо отоците. Намира приложение в голяма гама от неврологични, ортопедични и възпалителни заболявания. Апаратът разполага с два електрода с различна площ и интензитет на лъчението. Те въздействат върху различни тригерни точки и зони на тялото. Апаратът разполага с вградени програми и анатомичен атлас за точно определяне на локализацията на въздействието.
* Апарат за ударно-вълнова терапия, какъвто може да се намери само на още едно място в Южна България. Апаратът въздейства с механични вълни, които се нанасят в определена последователност и строго определена дозировка върху болното място. УВТ има изразено благоприятно въздействие при заболявания на:
- опорно-двигателния апарат, които трудно се поддават на лечение с останалите консервативни методи на въздействие, включително дегенеративни заболявания
- тендовагинити
- фасциити
- епикондилити
- болки в резултат на хронично пренапрежение на връзковия апарат и други
Процедурите с УВТ се прилагат веднъж седмично, като лечебния курс включва от 4 до 6 процедури, в зависимост от преценката на лекаря за състоянието на конкретния пациент.
Ударно-вълновата терапия се сочи през последните години като много добър метод за повлияване на хроничните ставни заболявания, при които останалите методи на консервативна терапия не са ефективни. В световен мащаб се прилага при различни тенденопатии, болести на пренапрежението, травми.
* Апарат VocaStim е уникален немски уред за електростимулация при увреди на гласните връзки, получени най-често след хирургична операция. Апаратът използва специални електроди, които стимулират гласните връзки. Терапията се комбинира с говорна гимнастика, която пациентът извършва същевременно. Параметрите на електрическо въздействие с VocaStim се определят индивидуално при всеки пациент с комбинирана електродиагностика от УНГ-специалист и физиотерапевт.
* Апарат за ултрависокочестотни токове (УВЧ) постига равномерно и дълбоко затопляне на тъканите с противовъзпалително действие при възпалителни заболявания на носа и гърлото, при хонично боледуващи деца от ангини, хреми и бронхити, заболявания на периферната нервна система и опорно двигателния апарат.
* Апарат за свръхвисокочестотни токове, който също въздейства с ендогенна топлина - има отлично въздействие за разнасяне на следоперативни и следоперационни инфилтрати, гнойни процеси по кожата - абцеси, фурункули (циреи), мастити, хронични гинекологични възпалителни заболявания.
* Апарат за ниско- и средночестотни токове - притежава възможности за диагностика на увреди на нервно- мускулния апарат, извършва електростимулации на слаби, хипотрофични мускули. Апаратът постига обезболяващо трофично и регенеративно въздействие при различни заболявания. Показанията за използването му са много широки, поради възможността за комбиниране на голям брой токове с различен ефект.
*Апарат за ниско- и средночестотни токове с вакуум - освен гореизброените възможности, апаратът има функция за постигане на масажен ефект в дълбочина на по-големи мускулни групи. Функцията е изключително ефективна при лечение на:
- болки в гърба
- блокажи в гръбначния стълб
- коксартрози
- периартрити на раменната става
* Апарат за ултразвукова терапия работи в честотен диапазон от 800 и повече килохерца. С помощта на този апарат успешно се въвеждат лекарствени вещества под формата на гелове. Има отличен ефект при контрактури - състояние, при което в резултат на мускулен дисбаланс се получава ограничение в движението на ставите. Апаратът има отлично въздействие при:
- релаксиране на мускули с повишен тонус,
- коксартрози
- гонартрози
- обезболяващо и забавящо въздействие при развитието на артрози
- дискови хернии и спондилоартрити на гръбначния стълб
- има отличен ефект при заличаване на белези от хирургични операции, травми и изгаряния
* Апарат за магнитотерапия - въздейства с нискочестотно магнитно импулсно поле. Има широки показания при заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, при съдови заболявания. Голямо предимство на апарата за магнитотерапия е, че няма почти никакви противопоказания.
* Апарати за аерозолотерапия и инхалационно лечение - отделението разполага с два вида апарати - компресорен и ултразвуков. Ултразвуковият апарат има способността за фино разпръскване на частиците и е изключително подходящ за подпомагане на лечението на горните и долни дихателни пътища както при деца, така и при възрастни. Чрез този апарат пациентите приемат с вдишване противоалергични, противовъзпалителни, бронхоразширяващи и други лекарства при широк кръг от заболявания на дихателната система - пневмонии, бронхити, фарингити, ларингити и други.
* Кварцова лампа за въздействие с ултравиолетови лъчи и лампа за видими инфрачервени лъчи като изкуствени източници за светлолечение.

Сектор "Термотерапия":
* Парафинова камина с възможност за прилагане на парафинови апликации, луготерапия с поморийска луга, криотерапия (за първи път в Старозагорския регион)

Сектор "Кинезитерапия":
* Зали за кинезитерапия, в които се прилагат различни активни и пасивни методи за профилактика и лечение на движението. Залите за кинезитерапия са оборудвани с модерни апарати за пасивно раздвижване на колянна, тазобедренна и глезенна става, пасивно раздвижване на всички стави на горен крайник, уреди за аналитично трениране на мускули при мускулна слабост.
- шведски стени
- клетка на Роше
- уреди за пасивно раздвижване на долен крайник (колянна, тазобедрена и глезенна стави)
- уреди за пасивно раздвижване на горен крайник (на всички стави във всички възможни равнини) - рамо, лакет, китка, пръсти
Лечението с тези уреди е от изключителна важност за възстановяването на пациенти, които не могат сами да извършват движения поради следоперативни състояния, тежки парези, мускулна атрофия. Залите са оборудвани с уреди за трениране на фини движения, с еластични ленти с различно съпротивление, швейцарски топки и много други.
* Зала за фитнес - разполага с бягаща пътека, велоергометър, кростренажор, 10 уреда за кръгова тренировка с различно съпротивление, трениращи различни мускулни групи.
* Зала за гимнастика, в която се провеждат групови и индивидуални занимания по лечебна гимнастика за деца и възрастни. Провеждат се групови курсове по лечебна гимнастика за бременни жени, за майки в следродилен период, за деца с гръбначни изкривявания.
* Масажен кабинет, оборудван с професионални кушетки, в който се извършват различни видове лечебни и релаксиращи масажи