BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Гастроентерологично отделение

Гастроентерологията е една от най-бързоразвиващите се специалности в медицината през последните две-три десетилетия.Това стана възможно благодарение достиженията на съвременната наука и техника. Това доведе до значим прогрес в диагностиката и лечението на гастроинтестиналните заболявания.

Инвазивната гастроентерология в последните години се превърна дори в алтернатива на хирургията при лечението на много заболявания и състояния, които в недалечното минало са били само обект на хирургично лечение.

В отделението по Гастроентерология на Болница „Тракия" рутинно се прилагат всички модерни методи в тази специалност - конвенционална, спешна и доплерова ехография, диагностични и инвазивни манипулации под ехографски контрол; диагностична и инвазивна горна и долна ендоскопия, диагностика и лечение на билио-панкреатичните заболявания. Това го прави съпоставимо с най-добрите клиники и звена в България и европейските центрове по гастроентерология.

Отделението разполага с отличен кадрови потенциал, с необходимата теоретична, практична и методична подготовка на най-високо ниво. На разположение са утвърдени специалисти в съответните области.

Отделението разполага с най-съвременна апаратура в областта на гастроентерологията: ендоскопски HD-апарати „OLYMPUS"-Exera III; най-модерни ехографски апарати "ALOKA- α 10". В отделението се работи с последно поколение апаратура „Олимпус" за изследване на горния и долния отдел на храносмилателната система, както и за извършване на терапевтични процедури като:
• Интервенционални методи на лечение на болестите на панкреаса - стентиране и екстракция на конкременти и ендоскопско лечение на панкреасни псевдокисти.
• Ехоендоскопия с биопсия при диагностика на заболяванията на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник и панкреас
• Интраоперативна ехография, ендоскопия и ехоендоскопия

Отделението разполага и с хепатологична секция за регистрация в електронен регистър, диспансеризация и лечение на хроничните чернодробни заболявания:

• хронични вирусни хепатити

• автоимунни чернодробни болести

• токсични хепатити

• чернодробна цироза

Създадена е по същия начин и секция за регистриране, лечение и диспансеризиране на пациентите с хронични-възпалителни заболявания на червата с всички опции за медикаментозно лечение.

Местоположение

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ се намира в сградата на Болница "Тракия" Парк - над стадион "Берое", в близост до парк "Аязмото".

Ако пътувате до болницата с градски транспорт, може да ползвате автобус №23 в посока кв. "Дъбрава", който има спирка точно до централния вход на болницата.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУС № 23 с маршрут Стадион “Берое” – Болница "Тракия"-Парк - квартал "Дъбрава"

В работни дни от стадион “Берое”:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15 октомври до 15 април); 19,00 (от 16 април до 14 октомври);

В почивни дни от стадион „Берое”:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15 октомври до 15 април); 18,40 (от 16 април до 14 октомври);

Автобуси №14 и №20 и тролейбус №2 спират до кръговото кръстовище на стадион "Берое".

Възможности

Отделението разполага с най-съвременна апаратура в областта на гастроентерологията: ендоскопски HD-апарати „OLYMPUS"-Exera III; най-модерни ехографски апарати "ALOKA- α 10".

В отделението се извършват рутинно следните диагностични и терапевтични манипулации:
 Конвенционална и доплерова ехография
 Спешна ехография
 Инвазивни манипулации под ехографски и рентгенов контрол
 Дренажни манипулации под ултразвуков, скенеров и ендоскопски контрол
 РТС-перкутанна трансхепатална холангиография
 Контрастно усилена ехография при заболявания на черния дроб и билио-панкреатичната система
 Диагностична видеогастроскопия и видеоколоноскопия
 Терапевтична видеогастроскопия и видеоколоноскопия: ендоскопска полипектомия; ендоскопска мукозна резекция; ендоскопска субмукозна дисекция
 Ендоскопска хемостаза с всички нейни разновидности: инжекционна, термична, механична, хемоспрей
 Поставяне на перкутанни гастростоми при пациенти с невъзможност за хранене по естествен начин
 Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода и склеротерапия.
 Балонна дилатация при доброкачествени стеснения на хранопровода или след операции на ректума
 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и всички, свързани с нея допълнителни терапевтични процедури:
Папилосфинктеротомия и ревизия и лавж на жлъчните пътища
- Ендоскопско стентиране с пластмасови или метални стентове
Екстракция на камъни от жлъчните пътища

На разположение са утвърдени специалисти в съответните области.
В отделението се работи с последно поколение апаратура „Олимпус" за изследване на горния и долния отдел на храносмилателната система, както и за извършване на терапевтични процедури като:
• Интервенционални методи на лечение на болестите на панкреаса - стентиране и екстракция на конкременти и ендоскопско лечение на панкреасни псевдокисти.
 Ехоендоскопия с биопсия при диагностика на заболяванията на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник и панкреас
 Интраоперативна ехография, ендоскопия и ехоендоскопия

Отделението разполага и с хепатологична секция за регистрация в електронен регистър, диспансеризация и лечение на хроничните чернодробни заболявания: хронични вирусни хепатити, автоимунни чернодробни болести, токсични хепатити и чернодробна цироза.
Създадена е по същия начин и секция за регистриране, лечение и диспансеризиране на пациентите с хронични-възпалителни заболявания на червата с всички опции за медикаментозно лечение.