BG BG
  • Кабинет
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Кардиология с инвазивен сектор

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с инвазивен сектор е разположено на последните два етажа в сградата на Болница "Тракия" Парк - разполага със:

* Стационарен сектор с 22 легла

* Инвазивен сектор с 8 легла

*Ангиографска зала

* Лаборатория по електрофизиология на сърцето

В отделението работят висококвалифицирани кардиолози и други медицински специалисти, специализирали във водещи клиники в страната и чужбина.
Кардиологично отделение на Болница "Тракия" Парк притежава най-съвременните възможности за лечение на заболяванията на сърцето.

Най-важните звена в отделението са:
Сектор за инвазивна кардиология, който функционира 24 часа в денонощието без почивен ден за пациенти с остър миокарден инфаркт. Благодарение на инвазивната кардиология през последните години отчитаме значително намаляване на смъртността от остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия и други рискови заболявания на сърцето.
Секторът разполага с последен модел кардиоангиограф „Дженерал Електрик" с възможности за триизмерна реконструкция на образите. Модерната техника позволява прецизно лечение по неоперативен път на заболявания на съдовете на сърцето, мозъка, долните крайници, коремните органи, белите дробове, както и на туморни заболявания.

Инвазивната лаборатория разполага и с ротаблатор - апарат, който третира увреждания на съдовете, където е отложено голямо количество калций.

Център за постоянна кардиостимулация - тук се извършват имплантации на пейсмейкъри и устройства за лечение на сърдечна недостатъчност и на животозастршаващи аритмии, които често са единствената възможност за пациентите, при които медикаментозната терапия е без ефект.

Лабораторията по електрофизиология на сърцето за електрокардиологично лечение на сърдечни аритмии е първата подобна лаборатория извън София. Благодарение на супермодерната техника и опитните специалисти в лабораторията се установяват точните причини за аритмиите и тяхната прецизна локализация, което позволява окончателното им излекуване с приложение радиофреквентна енергия.
Новост е и възможността за лечение на високо кръвно налягане, което не се овладява с медикаменти, чрез неоперативна денервация на бъбреците.

Функционалният кабинет разполага с най-съвременен кардиоехограф, с възможности за триизмерно изследване на сърцето в реално време през гръдния кош и през хранопровода.
Секторът разполага и с последно поколение доплерехограф за ултразвуково изследване на съдовете на сърцето и периферните съдове отвътре. Предоставената по този начин информация води до още по-добра преценка и точност на последващите интервенции.

Правят се изследвания на сърцето на бягаща пътека, запис на ЕКГ или артериално кръвно налягане за 24 - 48 часа, ултразвуково изследване на артерии и вени. Кабинетът разполага и с най-съвременни системи за мониториране на сърдечния ритъм (Холтер), мониториране на артериално налягане и други диагностични системи.

Местоположение

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ се намира в сградата на Болница "Тракия" Парк - над стадион "Берое", в близост до парк "Аязмото".

Ако пътувате до болницата с градски транспорт, може да ползвате автобус №23 в посока кв. "Дъбрава", който има спирка точно до централния вход на болницата.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУС № 23 с маршрут Стадион “Берое” – Болница "Тракия"-Парк - квартал "Дъбрава"

В работни дни от стадион “Берое”:

08,00; 13,20; 16,50 (от 15 октомври до 15 април); 19,00 (от 16 април до 14 октомври);

В почивни дни от стадион „Берое”:

08,00; 13,20; 16,40 (от 15 октомври до 15 април); 18,40 (от 16 април до 14 октомври);

Автобуси №14 и №20 и тролейбус №2 спират до кръговото кръстовище на стадион "Берое".

Екип
Възможности

Най-важните звена в отделението са:
Сектор за инвазивна кардиология, който функционира 24 часа в денонощието без почивен ден за пациенти с остър миокарден инфаркт. Благодарение на инвазивната кардиология през последните години отчитаме значително намаляване на смъртността от остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия и други рискови заболявания на сърцето.
Секторът разполага с последен модел кардиоангиограф „Дженерал Електрик" с възможности за триизмерна реконструкция на образите. Модерната техника позволява прецизно лечение по неоперативен път на заболявания на съдовете на сърцето, мозъка, долните крайници, коремните органи, белите дробове, както и на туморни заболявания.

Инвазивната лаборатория разполага и с ротаблатор - апарат, който третира увреждания на съдовете, където е отложено голямо количество калций.

Център за постоянна кардиостимулация - тук се извършват имплантации на пейсмейкъри и устройства за лечение на сърдечна недостатъчност и на животозастршаващи аритмии, които често са единствената възможност за пациентите, при които медикаментозната терапия е без ефект.

Лабораторията по електрофизиология на сърцето за електрокардиологично лечение на сърдечни аритмии е първата подобна лаборатория извън София. Благодарение на супермодерната техника и опитните специалисти в лабораторията се установяват точните причини за аритмиите и тяхната прецизна локализация, което позволява окончателното им излекуване с приложение радиофреквентна енергия.
Новост е и възможността за лечение на високо кръвно налягане, което не се овладява с медикаменти, чрез неоперативна денервация на бъбреците.

Функционалният кабинет разполага с най-съвременен кардиоехограф, с възможности за триизмерно изследване на сърцето в реално време през гръдния кош и през хранопровода.
Секторът разполага и с последно поколение доплерехограф за ултразвуково изследване на съдовете на сърцето и периферните съдове отвътре. Предоставената по този начин информация води до още по-добра преценка и точност на последващите интервенции.

Правят се изследвания на сърцето на бягаща пътека, запис на ЕКГ или артериално кръвно налягане за 24 - 48 часа, ултразвуково изследване на артерии и вени. Кабинетът разполага и с най-съвременни системи за мониториране на сърдечния ритъм (Холтер), мониториране на артериално налягане и други диагностични системи.